Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

23.01.2023
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za decembar 2022. godine iznosila je 800,2 eura.

Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 376,8 eura, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge iznosili 423,4 eura.

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u decembru 2022. godine, u odnosu na novembar 2022. godine, zabilježila je rast od 0,1%.

Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u decembru 2022. godine u odnosu na novembar 2022. godine, zabilježili su rast od 0,3%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na novembar 2022. godine, zabilježili pad od 0,2%.

Saopštenje


.