Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

30.01.2023
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za januar - decembar 2022. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 4 240,0 miliona eura, što ukazuje na rast od 44,1% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvoz robe imao je vrijednost od 700,2 miliona eura, a uvoz 3 539,8 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 60,2%, a uvoz veći za 41,3%.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 19,8% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 17,4%.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljena Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 209,9 milion eura (koje čine: Električna energija – 170,2 mil. eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 709,7 miliona eura (koje čine: Drumska vozila – 228,4 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji – 142,2 mil. eura i ostalo).

Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (149,4 mil. eura), Švajcarska (107,9 mil. eura), i Bosna i Hercegovina (90,6 mil. eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (614,7 mil. eura), Kina (330,6 mil. eura) i Grčka (295,4 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.