Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

30.01.2023
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u IV kvartalu 2022. godine u odnosu na IV kvartal 2021. godine bilježi pad od 1,9%. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa IV kvartalom 2021. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast za 3,4%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi pad 9,9% a sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 8,8%.

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u IV kvartalu 2022. godine u odnosu na III kvartal 2022. godine bilježi rast od 22,9%. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa III kvartalom 2022. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast za 1,2%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast 6,5% i sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 61,9%.

Saopštenje


.