Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

13.02.2023
Građevinska aktivnost

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u četvrtom kvartalu 2022. godine manja je za 8,1% u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine, dok je za 3,3% veća u odnosu na treći kvartal 2022. godine.

Izvršeni efektivni časovi ostvareni na gradilištima u četvrtom kvartalu 2022. godine manji su za 2,2% u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine, dok su za 1,3% veći u odnosu na treći kvartal 2022. godine.

Saopštenje


.