Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

27.02.2023
Građevinske dozvole i prijave radova

U četvrtom kvartalu 2022. godine u Crnoj Gori izdato je 114 građevinskih dozvola i prijava radova. Od ukupnog broja izdatih građevinskih dozvola i prijava radova, na fizička lica se odnosi 63, dok se na pravne subjekte odnosi 51. Ukoliko se posmatra ukupan broj stanova i njihova površina, prema izdatim prijavama radova u četvrtom kvartalu 2022. godine predviđeno je građenje 682 stana, ukupne površine od 40 416 m².

Saopštenje


.