Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

28.02.2023
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za mjesec januar 2023. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 299,9 miliona eura, što ukazuje na rast od 42,9% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvoz robe imao je vrijednost od 87,0 miliona eura, a uvoz 212,9 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 35,2%, a uvoz veći za 46,3%.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 40,9% i manja je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 44,2%.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljena Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 65,8 miliona eura ( koje čine: Električna energija – 63,7 mil. eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 48,4 miliona eura (koje čine: Drumska vozila – 15,1 mil. eura i ostalo).

Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Slovenija (23,3 mil. eura), Srbija (21,2 mil. eura), i Bosna i Hercegovina (15,0 mil. eura).
Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (32,1 mil. eura), Kina (24,7 mil. eura) i Njemačka (20,6 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.