Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

28.02.2023
Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u četvrtom kvartalu 2022. godine iznosila je 11,1 mil. EUR, od čega je vrijednost prodaje iz sopstvene proizvodnje 3,5 mil. EUR ili 31,5%, dok je vrijednost otkupa od individualnih poljoprivrednih proizvođača iznosila 7,6 mil. EUR ili 68,5%.

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u četvrtom kvartalu 2022. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 49,9%, pri čemu je zabilježen rast vrijednosti prodaje iz sopstvene proizvodnje poslovnih subjekata za 74,8% i rast vrijednosti otkupa poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača za 40,7%.

U strukturi vrijednosti otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u četvrtom kvartalu 2022. godine sirovo kravlje mlijeko učestvuje 23,0%, stoka po vrstama i kategorijama 20,5%, kokošija jaja 20,2%, ostali proizvodi 11,2%, svježe povrće učestvuje sa 10,2%, svježe voće 8,1%, svježa riba učestvuje 4,6%, prerađevine voća i grožđa 1,1%, industrijsko bilje 1,0% i grožđe 0,1%.

Saopštenje


.