Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

28.02.2023
Prosječne zarade (plate)

Prosječna zarada (bruto) u januaru 2023. godine u Crnoj Gori iznosila je 940 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 757 eura. Prosječna (neto) zarada u januaru 2023. godine u odnosu na decembar 2022. godine zabilježila je rast od 4,1%, dok je prosječna (neto) zarada u januaru 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 10,3%.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u januaru 2023. godine u odnosu na decembar 2022. zabilježile rast od 0,4% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 3,7%.

Saopštenje


.