Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

30.03.2023
Prosječne zarade (plate)

Prosječna zarada (bruto) u februaru 2023. godine u Crnoj Gori iznosila je 958 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 771 eura. Prosječna (neto) zarada u februaru 2023. godine u odnosu na januar 2023. godine zabilježila je rast od 1,8%, dok je prosječna (neto) zarada u februaru 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 9,2%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u februaru 2023. godine u odnosu na januar 2023. zabilježile rast od 0,5% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 1,3%.

Saopštenje


.