Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

20.04.2023
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za januar 2023. godine iznosila je 803,3 eura, za februar 809,4 eura, a za mart 801,1 euro.

Minimalna potrošačka korpa u martu 2023. godine, u odnosu na mart 2022. godine, zabilježila je rast od 12,0%.

Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u martu 2023. godine u odnosu na mart 2022. godine, zabilježili su rast od 16,0%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na mart 2022. godine, zabilježili rast od 8,6%.

Saopštenje


.