Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

26.04.2023
Indeks prometa u trgovini na malo

Promet robe u trgovini na malo u I kvartalu 2023. godine u odnosu na I kvartal 2022. godine veći je za 24,7% u tekućim i 10,5% u stalnim cijenama.

Promet robe u trgovini na malo u I kvartalu 2023. godine u odnosu na IV kvartal 2022. godine manji je za 15,1% u tekućim i 15,8% u stalnim cijenama.

Promet u trgovini na malo motornim gorivima u I kvartalu 2023. godine u odnosu na I kvartal 2022. godine veći je za 10,1%, dok je u odnosu na IV kvartal 2022. godine promet manji za 20,7%.

Promet u trgovini na malo prehranom u I kvartalu 2023. godine u odnosu na I kvartal 2022. godine veći je za 26,8%, dok je u odnosu na IV kvartal 2022. godine promet manji za 13,4%.

Promet u trgovini na malo farmaceutskim i kozmetičkim proizvodima je u I kvartalu 2023. godine veći za 21,7% u odnosu na I kvartal 2022. godine, dok je za 3,7% manji u odnosu na IV kvartal 2022. godine.

Promet u trgovini na malo ostalim neprehrambenim proizvodima je u I kvartalu 2023. godine veći za 25,5% u odnosu na I kvartal 2022. godine, dok je u odnosu na IV kvartal 2022. godine promet manji za 19,6%.

Saopštenje


.