Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

27.04.2023
Indeks cijena industrijskih proizvoda iz uvoza

Cijene industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori u prvom kvartalu 2023. godine u odnosu na prvi kvartal 2022. godine bilježe rast od 7,5%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa prvim kvartalom 2022. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 10,7%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 7,5% u odnosu na prvi kvartal 2022. godine.

Cijene industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori u prvom kvartalu 2023. godine u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine bilježe rast od 2,3%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa četvrtim kvartalom 2022. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 10,4%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 2,3% u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine.

Saopštenje


.