Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

27.04.2023
Indeks cijena industrijskih proizvoda za izvoz

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz u Crnoj Gori u prvom kvartalu 2023. godine u odnosu na prvi kvartal 2022. godine bilježe pad od 4,2%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa prvim kvartalom 2022. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 16,5%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi pad od 7,6% u odnosu na prvi kvartal 2022. godine.

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz u Crnoj Gori u prvom kvartalu 2022. godine u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine bilježe pad od 2,3%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa četvrtim kvartalom 2022. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 3,9%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi pad od 3,4% u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine.

Saopštenje


.