Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

10.05.2023
Indeks prometa u uslugama - I kvartal 2023.

Indeks prometa u uslugama u prvom kvartalu 2023. godine u odnosu na prvi kvartal 2022. godine veći je za 25,7%, dok je u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine manji za 16,7%.
Indeks prometa u uslugama u sektoru G - Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima i trgovina na veliko u prvom kvartalu 2023. godine u odnosu na prvi kvartal 2022. godine veći je za 26,1%, dok je u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine manji za 14,5%.
Indeks prometa u uslugama u sektoru H - Saobraćaj i skladištenje u prvom kvartalu 2023. godine u odnosu na prvi kvartal 2022. godine veći je za 21,9%, dok je u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine manji za 18,1%.
Indeks prometa u uslugama u sektoru I - Usluge smještaja i ishrane u prvom kvartalu 2023. godine u odnosu na prvi kvartal 2022. godine veći je za 55,7%, dok je u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine manji za 8,7%.
Indeks prometa u uslugama u sektoru J - Informisanje i komunikacije u prvom kvartalu 2023. godine u odnosu na prvi kvartal 2022. godine veći je za 19,8%, dok je u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine manji za 8,0%.

Saopštenje


.