Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

14.06.2023
Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore - I kvartal 2023.

Saopštenjem su predstavljeni rezultati preliminarnog obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (QBDP) Crne Gore za prvi kvartal 2023. godine, u tekućim i stalnim cijenama, primjenom potrošne metode, a u skladu sa ESA 2010 metodologijom.
Bruto domaći proizvod Crne Gore u prvom kvartalu 2023. godine iznosio je 1 220,0 miliona eura, dok je u istom periodu prethodne godine iznosio 1 032,0 miliona eura.
Stopa realnog rasta BDP-a u prvom kvartalu 2023. godine iznosila je 6,1%.

Saopštenje


.