Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.06.2023
Indeksi potrošačkih cijena - Maj 2023.

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u maju 2023. godine u odnosu na april 2023. godine u prosjeku su više za 0,5%. Potrošačke cijene u maju 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 8,4%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama: usluge smještaja; meso; odjeća; ostali uređaji, predmeti i proizvodi za ličnu njegu; usluge za održavanje i popravku stanova; cipele i ostala obuća; voće; kratkotrajna dobra za rutinsko održavanje domaćinstva. Potrošačke cijene u periodu januar-maj 2023. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 11,7%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u maju 2023. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast u grupama: Restorani i hoteli (4,1%); Odjeća i obuća (2,0%); Ostala dobra i usluge (2,0%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (1,5%); Zdravlje (0,8%); Hrana i bezalkoholna pića (0,7%); Alkoholna pića i duvan (0,3%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Prevoz (-2,4%); Komunikacije (-0,1%).
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.