Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

20.06.2023
Anketa o radnoj snazi (ARS) - I kvartal 2023.

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u prvom kvartalu 2023. godine. Anketirana su 1 927 domaćinstava na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (5 053 lica), a za lica stara od 15 do 89 godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (4 434 lica).
U prvom kvartalu 2023. godine u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 306,5 hiljada od kojih je 259,2 hiljade ili 84,5% zaposlenih i 47,4 hiljade ili 15,5% nezaposlenih1 lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je povećan za 1,3%, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 10,5%. Broj nezaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je povećan za 9,7% i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 0,2%.
Stanovništvo van radne snage (15-89 godina starosti) čini 191,6 hiljada lica. Broj stanovništva van radne snage u odnosu na prethodni kvartal je smanjen za 3,8% i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 11,7%.
Za starosnu grupu od 15 do 89 godina u prvom kvartalu 2023. godine stopa aktivnosti je 61,5%, stopa zaposlenosti je 52,0%, stopa nezaposlenosti je 15,5% i stopa stanovništva van radne snage je 38,5%.

Saopštenje


.