Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.06.2023
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za januar-maj 2023. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 1 755,9 miliona eura, što ukazuje na rast od 12,2% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvoz robe imao je vrijednost od 315,7 miliona eura, a uvoz 1 440,2 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 6,1%, a uvoz veći za 17,2%.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 21,9% i manja je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 27,4%.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljena Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 171,1 miliona eura (koje čine: Električna energija – 162,8 mil. eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 339,6 miliona eura (koje čine: Drumska vozila – 123,5 mil. eura i ostalo).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (81,3 mil. eura), Bosna i Hercegovina (47,8 mil. eura) i Slovenija (46,6 mil. eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (248,7 mil. eura), Kina (167,3 mil. eura) i Njemačka (134,3 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.