Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.06.2023
Industrijska proizvodnja - PRODCOM

Proizvodnja važnijih industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u 2022. godini se može prikazati na razne načine. Kao važnije industrijske proizvode smatramo proizvode razvrstane u oblastima Klasifikacije djelatnosti sa najvećim učešćem u ukupnoj industrijskoj proizvodnji.

U 2022. godini sljedeći proizvodi su zabilježili rast proizvodnje u odnosu na proizvodnju iz 2021. godine:
- Vreće i džakovi od polimera etilena sa 1 450 t na 2 635 t odnosno 81,7%;
- Svježe ili rashlađeno pileće meso, cijelo sa 754 t na 1 282 t odnosno 70,0%;
- Svinjski butovi, plećke i djelovi od njih sa 2 519 t na 4 042 t odnosno 60,5%;
- Kobasice i slični proizvodi od mesa, sa 4 254 t na 5 220 t odnosno 22,7%.


U 2022. godini sljedeći proizvodi su zabilježili pad proizvodnje u odnosu na proizvodnju iz 2021. godine:
- Bitumenske mešavine (vruće asfaltne mase) sa 307 276 t na 163 894 t odnosno -46,7%;
- Svjež beton sa 551 895 t na 440 175 t odnosno -20,2%;
- Rude i koncentrati aluminijuma sa 542 049 t na 442 067 t odnosno -18,4%;
- Sirovi aluminijum, nelegirani sa 45 214 t na 43 196 t odnosno -4,5%.

Saopštenje


.