Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.06.2023
Komparativni nivoi cijena u 2022. godini

Prema konačnim podacima EUROSTAT-a, u okviru projekta pariteta kupovne moći, nivo cijena potrošnih dobara i usluga u Crnoj Gori u 2022. godini iznosio je 60% prosjeka EU.

Nivoi cijena za potrošna dobra i usluge značajno su varirali među zemljama članicama Evropske unije u 2022. godini. Irska bilježI najveći nivo cijena (146% prosjeka EU), zatim slijede Danska (145%), Luksemburg (137%), Finska (127%) i Švedska (124%), dok su najniži nivoi cijena zabilježeni u Poljskoj (62%), Bugarskoj (59%) i Rumuniji (58%).

Od zemalja iz regiona, Hrvatska bilježi najveći nivo cijena potrošnih dobara i usluga koji iznosi 72% prosjeka EU, dok Srbija i Albanija bilježe nivo cijena od 63% i 61% prosjeka EU. Nivo cijena potrošnih dobara i usluga u Bosni i Hercegovini iznosi 58% evropskog prosjeka, dok u Sjevernoj Makedoniji iznosi 51% evropskog prosjeka.

Saopštenje


.