Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.06.2023
Prosječne zarade (plate)

Prosječna zarada (bruto) u maju 2023. godine u Crnoj Gori iznosila je 988 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 793 eura. Prosječna (neto) zarada u maju 2023. godine u odnosu na april 2023. godine zabilježila je rast od 0,9%, dok je prosječna (neto) zarada u maju 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 11,7%.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u maju 2023. godine u odnosu na april 2023. zabilježile rast od 0,5%, proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 0,4%.

Saopštenje


.