Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.06.2023
Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju - Maj 2023.

U Crnoj Gori u maju 2023. u kolektivnom smještaju1 (hoteli, odmarališta, pansioni, moteli, turistička naselja, hosteli i dr.), ostvareno je 152 090 dolazaka i 483 332 noćenja turista.
Od ukupnog broja noćenja u kolektivnom smještaju 87,3% ostvarili su strani, a 12,7% noćenja ostvarili su domaći turisti.
U strukturi noćenja po vrstama turističkih mjesta u maju 2023. najviše noćenja ostvareno je u primorskim mjestima (88,6%), glavnom gradu (7,2%), planinskim mjestima (2,4%) i ostalim mjestima (1,7%).

Saopštenje


.