Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

06.07.2023
Bilans električne energije

Proizvodnja primarne električne energije u Crnoj Gori u 2022. godini iznosila 1 762,2 GWh, dok je proizvodnja električne energije iz transformacija iznosila 1 550,6 GWh. Uvoz električne energije iznosio 8 466,8 GWh, dok je izvoz iznosio 8 325,7 GWh. Potrošnja grane energetike iznosila je 106,1 GWh, a gubici prenosa i distribucije električne energije iznosili su 528,2 GWh.

Ukupno raspoloživa količina električne energije za finalnu potrošnju u 2022. godini iznosila je 2 819,6 GWh. Najveća potrošnja električne energije ostvarena je u sektoru domaćinstava 48,9%, ostalim sektorima 43,9% i djelatnostima industrije 7,2%.

Saopštenje


.