Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

12.07.2023
Indeks potrošačkih cijena

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u junu 2023. godine u odnosu na maj 2023. godine u prosjeku su više za 0,9%. Potrošačke cijene u junu 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 7,5%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama: usluge smještaja; meso; voće; povrće; vazdušni prevoz putnika; restorani, kafei i slično. Potrošačke cijene u periodu januar-jun 2023. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 11,0%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u junu 2023. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast u grupama: Restorani i hoteli (6,9%); Zdravlje (2,3%); Hrana i bezalkoholna pića (1,5%); Rekreacija i kultura (0,8%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,7%); Prevoz (0,7%); Alkoholna pića i duvan (0,4%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,3%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-2,5%); Ostala dobra i usluge (-0,7%).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.