Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

19.07.2023
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori - II kvartal 2023.

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za april 2023. godine iznosila je 806,1 euro, za maj 810,4 eura, a za jun 818,2 eura.
Minimalna potrošačka korpa u junu 2023. godine, u odnosu na jun 2022. godine, zabilježila je rast od 9,1%.
Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u junu 2023. godine u odnosu na jun 2022. godine, zabilježili su rast od 12,7%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na jun 2022. godine, zabilježili rast od 6,0%.

Saopštenje


.