Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

20.07.2023
Socijalna zaštita u Crnoj Gori (ESSPROS metodologija)

Za ukupne troškove socijalne zaštite, u 2021. godini, izdvojeno je 948 959 016 eura što je povećanje za 0,1% u odnosu na 2020. godinu. Tokom COVID pandemije ukupni troškovi socijalne zaštite zabilježili su rast u funkcijama bolest/zdravstvena zaštita, starost, naslednici i porodica/djeca.

Ukupni troškovi za socijalne naknade u 2021. godini predstavljali su 97,5% od ukupnih troškova za socijalnu zaštitu, što je povećanje za 0,2 procentna poena u odnosu na prethodnu godinu.

Prema funkcijama socijalne zaštite, u 2021. godini, najveći udio u ukupnim troškovima za naknade socijalne zaštite odnosio se na troškove za funkciju bolest/zdravstvena zaštita 330 684 645 eura, odnosno 35,7%, dok su troškovi za funkciju starost iznosili 319 703 956 eura, odnosno 34,6%. Treća grupa po visini troškova je funkcija naslednici, koja je iznosila 96 487 668 eura, odnosno 10,4%, nakon čega slijede funkcije invaliditet, nezaposlenost i porodica/djeca.

U poređenju sa prethodnom godinom, u 2021. godini rast udjela troškova u ukupnim troškovima za naknade socijalne zaštite zabilježen je kod funkcija bolest/zdravstvena zaštita (za 2,2 procentna poena), funkcije starost (za 0,7 procentna poena), funkcije porodica/djeca (za 0,5 procentna poena) i funkcije naslednici (za 0,3 procentna poena). S druge strane, pad udjela troškova u ukupnim troškovima socijalne zaštite zabilježen je kod funkcije nezaposlenost (za 3,6 procentna poena) i funkcije socijalna isključenost, koja nije drugdje klasifikovana (za 0,2 procentna poena). Podaci su prikazani u Tabeli 1.

Udio troškova socijalne zaštite u bruto domaćem proizvodu Crne Gore u 2021. godini iznosio je 19,2%, što je smanjenje za 3,5 procentna poena u odnosu na 2020. godinu. Nominalni rast bruto domaćeg proizvoda u tekućim cijenama u 2021. godini iznosio je 18,4%, dok su se ukupni troškovi socijalne zaštite u 2021. godini povećali za 0,1%. Podaci su prikazani u Tabeli 2.

U svima funkcijama socijalne zaštite u Crnoj Gori, isključujući funkciju bolest/zdravstvena zaštita, novčane naknade predstavljaju najveći udio svih naknada. Podaci su prikazani u Tabeli 3.

Najveći udio socijalnih naknada koje se dodjeljuju bez provjere materijalnog stanja u 2020. i u 2021. godini se odnosio na funkcije bolest/zdravstvena zaštita, invaliditet i nezaposlenost. Podaci su prikazani u Tabeli 4.

Za ukupne prihode socijalne zaštite, u 2021. godini, izdvojeno je 957 239 311 eura, što je povećanje za 0,1% u odnosu na 2020. godinu. Podaci su prikazani u Tabeli 5.

Saopštenje


.