Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

25.07.2023
Investicije u osnovna sredstva

Ostvarene investicije u osnovna sredstva u Crnoj Gori u 2022. godini iznosile su 820 mil. EUR, što je za 7,7% više u odnosu na 2021. godinu.

U ukupnim ostvarenim investicijama u 2022. godini, najveće učešće imale su investicije u nova osnovna sredstva 93,4%, investicije u polovna osnovna sredstva u ukupnim investicijama učestovale su 2,8% a investicije u intelektualnu svojinu 3,8%.

Učešće građevinskih radova u investicijama iznosilo je 51,2%, opreme 43,0%, a ostalo 5,8%.

Saopštenje


.