Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

26.07.2023
Indeks prometa u trgovini na malo

Promet robe u trgovini na malo u II kvartalu 2023. godine u odnosu na II kvartal 2022. godine veći je za 18,0% u tekućim i 9,9% u stalnim cijenama.

Promet robe u trgovini na malo u II kvartalu 2023. godine u odnosu na I kvartal 2023. godine veći je za 28,5% u tekućim i 27,8% u stalnim cijenama.

Promet u trgovini na malo motornim gorivima u II kvartalu 2023. godine u odnosu na II kvartal 2022. godine manji je za 9,2%, dok je u odnosu na I kvartal 2023. godine promet veći za 15,7%.

Promet u trgovini na malo prehranom u II kvartalu 2023. godine u odnosu na II kvartal 2022. godine veći je za 22,3%, dok je u odnosu na I kvartal 2023. godine promet veći za 30,5%.

Promet u trgovini na malo farmaceutskim i kozmetičkim proizvodima je u II kvartalu 2023. godine veći za 20,8% u odnosu na II kvartal 2022. godine, dok je za 8,6% veći u odnosu na I kvartal 2023. godine.

Promet u trgovini na malo ostalim neprehrambenim proizvodima je u II kvartalu 2023. godine veći za 16,6% u odnosu na II kvartal 2022. godine, dok je u odnosu na I kvartal 2023. godine promet veći za 34,7%.

Saopštenje


.