Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

27.07.2023
Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz u Crnoj Gori u drugom kvartalu 2023. godine u odnosu na drugi kvartal 2022. godine bilježe pad od 12,8%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa drugim kvartalom 2022. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi pad od 3,2%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi pad od 14,6% u odnosu na drugi kvartal 2022. godine.

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz u Crnoj Gori u drugom kvartalu 2023. godine u odnosu na prvi kvartal 2023. godine bilježe pad od 1,3%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa prvim kvartalom 2023. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 8,2%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi pad od 0,1% u odnosu na prvi kvartal 2023. godine.

Saopštenje


.