Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

27.07.2023
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za januar-jun 2023. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 2 180,4 miliona eura, što ukazuje na rast od 9,3% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvoz robe imao je vrijednost od 370,7 miliona eura, a uvoz 1 809,7 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 3,1%, a uvoz veći za 12,3%.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 20,5% i manja je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 23,7%.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljena Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 182,9 miliona eura (koje čine: Električna energija – 171,8 mil. eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 428,7 miliona eura (koje čine: Drumska vozila – 155,4 mil. eura i ostalo).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (95,7 mil. eura), Bosna i Hercegovina (50,2 mil.eura) i Slovenija (50,1 mil. eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (313,2 mil. eura), Kina (205,9 mil. eura) i Njemačka (168,1 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.