Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

27.07.2023
Indeks proizvodnje i prometa u industriji

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u II kvartalu 2023. godine u odnosu na II kvartal 2022. godine bilježi pad od 1,0%. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa II kvartalom 2022. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast za 4,2%, sektor Prerađivačka industrija bilježi pad 19,8% dok sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 43,8%.

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u II kvartalu 2023. godine u odnosu na I kvartal 2023. godine bilježi pad za 17,3%. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa I kvartalom 2023. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi pad za 18,0%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast 13,9%, dok sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi pad od 39,9%.

Saopštenje


.