Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

31.07.2023
Prosječne zarade (plate)

Prosječna zarada (bruto) u junu 2023. godine u Crnoj Gori iznosila je 991 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 795 eura. Prosječna (neto) zarada u junu 2023. godine u odnosu na maj 2023. godine zabilježila je rast od 0,3%, dok je prosječna (neto) zarada u junu 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 12,3%.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u junu 2023. godine u odnosu na maj 2023. zabilježile rast od 0,9% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 0,6%.

Saopštenje


.