Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

10.08.2023
Indeks prometa u uslugama

Indeks prometa u uslugama u drugom kvartalu 2023. godine u odnosu na drugi kvartal 2022. godine veći je za 18,7%, dok je u odnosu na prvi kvartal 2023. godine veći za 36,0%.
Indeks prometa u uslugama u sektoru G - Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima i trgovina na veliko u drugom kvartalu 2023. godine u odnosu na drugi kvartal 2022. godine veći je za 16,3%, dok je u odnosu na prvi kvartal 2023. godine veći za 30,2%.
Indeks prometa u uslugama u sektoru H - Saobraćaj i skladištenje u drugom kvartalu 2023. godine u odnosu na drugi kvartal 2022. godine veći je za 23,7%, dok je u odnosu na prvi kvartal 2023. godine veći za 50,4%.
Indeks prometa u uslugama u sektoru I - Usluge smještaja i ishrane u drugom kvartalu 2023. godine u odnosu na drugi kvartal 2022. godine veći je za 38,4%, dok je u odnosu na prvi kvartal 2023. godine veći za 95,3%.
Indeks prometa u uslugama u sektoru J - Informisanje i komunikacije u drugom kvartalu 2023. godine u odnosu na drugi kvartal 2022. godine veći je za 12,0%, dok je u odnosu na prvi kvartal 2023. godine veći za 3,1%.

Saopštenje


.