Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.08.2023
Indeksi potrošačkih cijena

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u julu 2023. godine u odnosu na jun 2023. godine u prosjeku su više za 1,0%. Potrošačke cijene u julu 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 6,9%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama: usluge smještaja; mlijeko, sir i jaja; meso; restorani, kafei i slično; duvan; gorivo i mazivo za motorna vozila; ostali uređaji, predmeti i proizvodi za ličnu njegu; čvrsta goriva. Potrošačke cijene u periodu januar-jul 2023. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 10,3%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u julu 2023. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast u grupama: Restorani i hoteli (8,0%); Alkoholna pića i duvan (2,6%); Zdravlje (2,0%); Ostala dobra i usluge (1,9%); Hrana i bezalkoholna pića (1,2%); Prevoz (1,2%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (1,0%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,7%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-5,1%); Rekreacija i kultura (-0,1%).
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.