Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.08.2023
Građevinske dozvole i prijave radova

U drugom kvartalu 2023. godine u Crnoj Gori izdato je 68 građevinskih dozvola i prijava radova. Od ukupnog broja izdatih građevinskih dozvola i prijava radova, na fizička lica se odnosi 48, dok se na pravne subjekte odnosi 20. Ukoliko se posmatra ukupan broj stanova i njihova površina, prema izdatim prijavama radova u drugom kvartalu 2023. godine predviđeno je građenje 582 stana, ukupne površine od 37 685 m².

Saopštenje


.