Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

30.08.2023
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za januar-jul 2023. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 2 557,1 milion eura, što ukazuje na rast od 8,6% u odnosu na isti period prethodne godine.
Izvoz robe imao je vrijednost od 411,8 miliona eura, a uvoz 2 145,3 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 3,6%, a uvoz veći za 11,3%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 19,2% i manja je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 22,2%.
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljena Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 191,5 miliona eura (koje čine: Električna energija – 176,7 mil. eura i ostalo).
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 505,6 miliona eura (koje čine: Drumska vozila – 181,4 mil. eura i ostalo).
Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (106,3 mil. eura), Bosna i Hercegovina (54,1 mil.eura) i Slovenija (52,6 mil. eura).
Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (377,7 mil. eura), Kina (246,8 mil. eura) i Njemačka (198,5 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.
Saopštenje


.