Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

31.08.2023
Prosječne zarade (plate)

Prosječna zarada (bruto) u julu 2023. godine u Crnoj Gori iznosila je 993 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 797 eura. Prosječna (neto) zarada u julu 2023. godine u odnosu na jun 2023. godine zabilježila je rast od 0,3%, dok je prosječna (neto) zarada u julu 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 11,6%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u julu 2023. godine u odnosu na jun 2023. zabilježile rast od 1% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 0,7%. Prosječna zarada (bruto) u drugom kvartalu 2023. godine u odnosu na prvi kvartal 2023. godine zabilježila je rast od 3,1%.

Saopštenje


.