Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

31.08.2023
Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju

U Crnoj Gori u julu 2023. u kolektivnom smještaju (hoteli, odmarališta, pansioni, moteli, turistička naselja, hosteli i dr.), ostvareno je 227 771 dolazaka i 1 005 395 noćenja turista. Od ukupnog broja noćenja u kolektivnom smještaju 90,7% ostvarili su strani, a 9,3% noćenja ostvarili su domaći turisti. U strukturi noćenja po vrstama turističkih mjesta u julu 2023. najviše noćenja ostvareno je u primorskim mjestima (91,8%), glavnom gradu (4,6%), planinskim mjestima (2,0%) i ostalim mjestima (1,6%).

Saopštenje


.