Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

07.09.2023
Potrošnja građevinskog i pogonskog materijala

Godišnjim istraživanjem o potrošnji građevinskog i pogonskog materijala obuhvaćen je građevinski i pogonski materijal koji izvođači građevinskih radova (građevinska i negrađevinska preduzeća) koriste za gradnju objekata, za održavanje, remont i pogon mašinskog i voznog parka, za ogrijev, kancelarijski i ostali pomoćni materijal.

Vrijednost utrošenog građevinskog i pogonskog materijala u 2022. godini u Crnoj Gori iznosila je 157,4 mil. eura, što predstavlja smanjenje od 2% u odnosu na 2021. godinu.

Saopštenje


.