Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

14.09.2023
Indeks potrošačkih cijena

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u avgustu 2023. godine u odnosu na jul 2023. godine u prosjeku su više za 1,7%. Potrošačke cijene u avgustu 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 8,6%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama: gorivo i mazivo za motorna vozila; čvrsta goriva; povrće; meso; odjeća; cipele i ostala obuća; usluge smještaja; voće. Potrošačke cijene u periodu januar-avgust 2023. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 10,1%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u avgustu 2023. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast u grupama: Prevoz (3,9%); Odjeća i obuća (2,3%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (2,2%); Restorani i hoteli (1,9%); Hrana i bezalkoholna pića (1,7%); Rekreacija i kultura (1,3%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,4%); Zdravlje (0,3%); Alkoholna pića i duvan (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Ostala dobra i usluge (-0,3%).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.