Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

19.09.2023
Anketa o radnoj snazi

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u drugom kvartalu 2023. godine. Anketirano je 1 845 domaćinstava na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (4 821 lica), a za lica stara od 15 do 89 godina i podaci o njihovoj radnoj
aktivnosti (4 247 lica). 
U drugom kvartalu 2023. godine u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 321,6 hiljada od kojih je 280,0 hiljade ili 87,1% zaposlenih i 41,6 hiljade ili 12,9% nezaposlenih1 lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je povećan za 8,0%, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 10,8%. 
Broj nezaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je smanjen za 12,2%, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 3,5%.
Stanovništvo van radne snage (15-89 godina starosti) čini 177,7 hiljada lica. Broj stanovništva van radne snage u odnosu na prethodni kvartal je smanjen za 7,3%, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 11,5%.
Za starosnu grupu od 15 do 89 godina u drugom kvartalu 2023. godine stopa aktivnosti je 64,4%, stopa zaposlenosti je 56,1%, stopa nezaposlenosti je 12,9% i stopa stanovništva van radne snage je 35,6%.

Saopštenje


.