Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

28.09.2023
Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju

U Crnoj Gori u avgustu 2023. u kolektivnom smještaju (hoteli, odmarališta, pansioni, moteli, turistička naselja, hosteli i dr.), ostvareno je 240 754 dolazaka i 1 085 745 noćenja turista. Od ukupnog broja noćenja u kolektivnom smještaju 92,0% ostvarili su strani, a 8,0% noćenja ostvarili su domaći turisti. U strukturi noćenja po vrstama turističkih mjesta u avgustu 2023. najviše noćenja ostvareno je u primorskim mjestima (92,5%), glavnom gradu (4,3%), planinskim mjestima (2,0%) i ostalim mjestima (1,3%).

Saopštenje


.