Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.09.2023
Prosječne zarade (plate)

Prosječna zarada (bruto) u avgustu 2023. godine u Crnoj Gori iznosila je 995 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 799 eura.

Prosječna (neto) zarada u avgustu 2023. godine u odnosu na jul 2023. godine zabilježila je rast od 0,3%, dok je prosječna (neto) zarada u avgustu 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 11,3%.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u avgustu 2023. godine u odnosu na jul 2023. zabilježile rast od 1,7% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 1,4%.

Saopštenje


.