Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

16.10.2023
Indeks potrošačkih cijena

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u septembru 2023. godine u odnosu na avgust 2023. godine u prosjeku su više za 0,8%. Potrošačke cijene u septembru 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 7,9%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama: cipele i ostala obuća; gorivo i mazivo za motorna vozila; odjeća; čvrsta goriva; ostali uređaji, predmeti i proizvodi za ličnu njegu; obrazovanje; stvarne rente koje plaćaju stanari za primarno boravište. Potrošačke cijene u periodu januar-septembar 2023. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 9,9%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u septembru 2023. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast u grupama: Odjeća i obuća (8,4%); Obrazovanje (2,7%); Prevoz (2,4%); Ostala dobra i usluge (2,0%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,9%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,6%); Zdravlje (0,5%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Restorani i hoteli (-3,5%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,7%).

Saopštenje


.