Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

23.10.2023
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za jul 2023. godine iznosila je 824,2 euro, za avgust 841,1 eura, a za septembar 847,4 eura.

Minimalna potrošačka korpa u septembru 2023. godine, u odnosu na septembar 2022. godine, zabilježila je rast od 8,4%.

Izdaci za hranu i bezalkoholna pića i izdaci za neprehrambene proizvode i usluge u septembru 2023. godine u odnosu na septembar 2022. godine, zabilježili su rast od 8,4%.

Saopštenje


.