Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

26.10.2023
Indeks prometa u trgovini na malo

Promet robe u trgovini na malo u III kvartalu 2023. godine u odnosu na III kvartal 2022. godine veći je za 15,9% u tekućim i 7,7% u stalnim cijenama. Promet robe u trgovini na malo u III kvartalu 2023. godine u odnosu na II kvartal 2023. godine veći je za 23,4% u tekućim i 19,5% u stalnim cijenama.

Promet u trgovini na malo motornim gorivima u III kvartalu 2023. godine u odnosu na III kvartal 2022. godine manji je za 3,9%, dok je u odnosu na II kvartal 2023. godine promet veći za 39,0%. Promet u trgovini na malo prehranom u III kvartalu 2023. godine u odnosu na III kvartal 2022. godine veći je za 16,2%, dok je u odnosu na II kvartal 2023. godine promet veći za 27,5%.

Promet u trgovini na malo farmaceutskim i kozmetičkim proizvodima je u III kvartalu 2023. godine veći za 25,3% u odnosu na III kvartal 2022. godine, dok je za 11,6% veći u odnosu na II kvartal 2023. godine. Promet u trgovini na malo ostalim neprehrambenim proizvodima je u III kvartalu 2023. godine veći za 17,3% u odnosu na III kvartal 2022. godine, dok je u odnosu na II kvartal 2023. godine promet veći za 18,8%.

Saopštenje


.