Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

30.10.2023
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u III kvartalu 2023. godine u odnosu na III kvartal 2022. godine bilježi rast od 9,1%. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa III kvartalom 2022. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast za 17,5%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast 0,7% i sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 21,8%.

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u III kvartalu 2023. godine u odnosu na II kvartal 2023. godine bilježi rast za 10,2%. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa II kvartalom 2023. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast za 66,1%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast 11,1%, dok sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi pad od 2,7%.

Saopštenje


.