Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

30.10.2023
Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz u Crnoj Gori u trećem kvartalu 2023. godine u odnosu na treći kvartal 2022. godine bilježe pad od 12,8%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa trećim kvartalom 2022. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi pad od 7,0%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi pad od 14,0% u odnosu na treći kvartal 2022. godine.

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz u Crnoj Gori u trećem kvartalu 2023. godine u odnosu na drugi kvartal 2023. godine bilježe pad od 0,6%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa drugim kvartalom 2023. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 2,6%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi pad od 1,1% u odnosu na drugi kvartal 2023. godine.

Saopštenje


.