Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

30.10.2023
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za januar-septembar 2023. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 3 335,3 milion eura, što ukazuje na rast od 5,6% u odnosu na isti period prethodne godine.
Izvoz robe imao je vrijednost od 493,4 miliona eura, a uvoz 2 841,9 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 5,2%, a uvoz veći za 7,8%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 17,4% i manja je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 19,7%.
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljena Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 210,6 miliona eura (koje čine: Električna energija – 184,7 mil. eura i ostalo).
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 646,3 miliona eura (koje čine: Drumska vozila – 234,9 mil. eura i ostalo).
Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (130,2 mil. eura), Bosna i Hercegovina (60,5 mil.eura) i Slovenija (58,8 mil. eura).
Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (497,4 mil. eura), Kina (316,8 mil. eura) i Njemačka (264,3 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.