Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

31.10.2023
Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju

U Crnoj Gori u septembru 2023. u kolektivnom smještaju1 (hoteli, odmarališta, pansioni, moteli, turistička naselja, hosteli i dr.), ostvareno je 177 328 dolazaka i 673 185 noćenja turista.
Od ukupnog broja noćenja u kolektivnom smještaju 91,6% ostvarili su strani, a 8,4% noćenja ostvarili su domaći turisti.
U strukturi noćenja po vrstama turističkih mjesta u septembru 2023. najviše noćenja ostvareno je u primorskim mjestima (90,5%), glavnom gradu (5,9%), planinskim mjestima (2,1%) i ostalim mjestima (1,5%).

Saopštenje


.